Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-07-15.
Grundförfattning SKOLFS 2011:24

Skolverkets föreskrifter om mål och kurser i försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 12 § förordning (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Beslutsdatum: 2011-04-27
Ikraftträdandedatum: 2011-05-30
Tryckdatum: 2011-05-16
Nyckelord Försöksverksamhet, Gymnasieskola, Kurs, Teknisk utbildning
Ladda ned: SKOLFS 2011:24 GrundförfattningPDF