Grundförfattning SKOLFS 2011:29

Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för grundsärskolans ämnen och ämnesområden

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 § förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan
Beslutsdatum: 2011-02-04
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-15
Nyckelord Grundsärskola, Kunskapskrav
Historik: 2011:29 Senaste lydelse
  2015:46 Ändringsförfattning
  2018:27 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:29 GrundförfattningPDF