Upphävd: Den här författningen upphävdes 2019-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2011:58

Skolverkets föreskrifter om kompetensprofiler för utnämning till lektor

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 13 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Beslutsdatum: 2011-05-30
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-23
Nyckelord Behörighet, Lektor
Ladda ned: SKOLFS 2011:58 GrundförfattningPDF