Grundförfattning SKOLFS 2011:63

Förordning om upphävande av vissa författningar som kungjorts i Statens skolverks författningssamling

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-05-26
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-29
Nyckelord Upphävande av författningar
Ladda ned: SKOLFS 2011:63 GrundförfattningPDF