Grundförfattning SKOLFS 2011:66

Skolverkets föreskrifter om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
Beslutsdatum: 2011-06-13
Ikraftträdandedatum: 2011-07-27
Tryckdatum: 2011-06-29
Nyckelord Kursplaner, Specialskola
Historik: 2011:66 Senaste lydelse
  2017:84 Ändringsförfattning
  2019:9 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:66 GrundförfattningPDF