Grundförfattning SKOLFS 2011:68

Förordning om upphävande av vissa föreskrifter om påbyggnadsutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-05-12
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-07-08
Nyckelord Påbyggnadsutbildning, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2011:68 GrundförfattningPDF