Grundförfattning SKOLFS 2012:103

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2013/2014

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 § skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2012-11-28
Ikraftträdandedatum: 2013-01-01
Tryckdatum: 2012-12-14
Nyckelord Grundskola, Prov, Ämnesprov
Historik: 2012:103 Senaste lydelse
  2013:143 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:103 GrundförfattningPDF