Grundförfattning SKOLFS 2012:11

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:24) om kursplaner i kärnämnen för grundläggande vuxenutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2012-03-01
Ikraftträdandedatum: 2012-07-01
Tryckdatum: 2012-04-13
Nyckelord Kursplaner, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2012:11 GrundförfattningPDF