Grundförfattning SKOLFS 2012:19

Skolverkets föreskrifter om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 11 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2012-04-18
Ikraftträdandedatum: 2012-07-01
Tryckdatum: 2012-05-31
Nyckelord Kursplaner, Vuxenutbildning
Historik: 2012:19 Senaste lydelse
  2013:18 Ändringsförfattning
  2017:86 Ändringsförfattning
  2018:1 Ändringsförfattning
  2020:96 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:19 GrundförfattningPDF