Grundförfattning SKOLFS 2012:2

Föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2011:21) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Utges av: Ungdomsstyrelsen
Bemyndigande: 32 § förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
Beslutsdatum: 2012-01-12
Ikraftträdandedatum: 2012-03-01
Tryckdatum: 2012-02-07
Nyckelord Statsbidrag, Ungdomsorganisationer
Ladda ned: SKOLFS 2012:2 GrundförfattningPDF