Grundförfattning SKOLFS 2012:55

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet vård och omsorg specialisering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-06-11
Ikraftträdandedatum: 2012-07-01
Tryckdatum: 2012-06-19
Nyckelord Gymnasieskola, Vuxenutbildning, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2012:55 Senaste lydelse
  2013:52 Ändringsförfattning
  2020:30 Ändringsförfattning
  2020:91 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:55 GrundförfattningPDF