Grundförfattning SKOLFS 2012:97

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet biodling i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-10-16
Ikraftträdandedatum: 2012-11-21
Tryckdatum: 2012-11-07
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Ladda ned: SKOLFS 2012:97 GrundförfattningPDF