Grundförfattning SKOLFS 2013:121

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fotografisk bild i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § tredje stycket förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2013-06-13
Ikraftträdandedatum: 2013-07-01
Tryckdatum: 2013-06-26
Nyckelord Gymnasiesärskola, Ämnesplan
Historik: 2013:121 Senaste lydelse
  2020:156 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2013:121 GrundförfattningPDF