Upphävd: Den här författningen upphävdes 2014-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2013:146

Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasiesärskolor som påbörjar sin utbildning i gymnasiesärskolan efter den 30 juni 2013

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 p. i övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-06-26
Ikraftträdandedatum: 2013-07-24
Tryckdatum: 2013-07-10
Nyckelord Fristående skola, Gymnasiesärskola, Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2013:146 GrundförfattningPDF