Grundförfattning SKOLFS 2013:177

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning andra kalenderhalvåret 2014 och första kalenderhalvåret 2015

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2013-11-27
Ikraftträdandedatum: 2014-01-01
Tryckdatum: 2013-12-17
Nyckelord Kursprov, Prov, Vuxenutbildning
Historik: 2013:177 Senaste lydelse
  2014:26 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2013:177 GrundförfattningPDF