Grundförfattning SKOLFS 2013:53

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fordonstestteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-06-05
Ikraftträdandedatum: 2013-07-01
Tryckdatum: 2013-06-20
Nyckelord Gymnasieskola, Vuxenutbildning, Yrkesprogram
Ladda ned: SKOLFS 2013:53 GrundförfattningPDF