Grundförfattning SKOLFS 2013:64

Skolverkets föreskrifter om ämnesområdesplan för ämnesområdet estetisk verksamhet i gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 5 a § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-06-05
Ikraftträdandedatum: 2013-07-01
Tryckdatum: 2013-06-20
Nyckelord Gymnasiesärskola, Ämnesområdesplan
Historik: 2013:64 Senaste lydelse
  2014:11 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2013:64 GrundförfattningPDF