Grundförfattning SKOLFS 2014:43

Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:37) om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 13 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Beslutsdatum: 2014-06-26
Ikraftträdandedatum: 2014-07-01
Tryckdatum: 2014-07-04
Nyckelord Introduktionsperiod, Lärarlegitimation
Ladda ned: SKOLFS 2014:43 GrundförfattningPDF