Grundförfattning SKOLFS 2014:44

Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod för lärare och förskollärare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 6 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Beslutsdatum: 2014-06-26
Ikraftträdandedatum: 2014-07-15
Tryckdatum: 2014-07-04
Nyckelord Introduktionsperiod, Lärarlegitimation
Historik: 2014:44 Senaste lydelse
  2019:30 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2014:44 GrundförfattningPDF