Grundförfattning SKOLFS 2014:85

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet trädgårdsodling i gymnasiesärskolan och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2014-10-15
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-10-23
Nyckelord Gymnasiesärskola, Ämnesplan
Historik: 2014:85 Senaste lydelse
  2020:167 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2014:85 GrundförfattningPDF