Grundförfattning SKOLFS 2015:27

Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:24) om mål och kurser i försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 12 § förordningen (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Beslutsdatum: 2015-05-13
Ikraftträdandedatum: 2015-07-15
Tryckdatum: 2015-05-27
Nyckelord Försöksverksamhet, Gymnasieskola, Kurs, Teknisk utbildning
Ladda ned: SKOLFS 2015:27 GrundförfattningPDF