Grundförfattning SKOLFS 2016:10

Skolverkets föreskrifter om underlag för bedömning av nyanlända elevers kunskaper

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 5 b § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2016-03-10
Ikraftträdandedatum: 2016-04-15
Tryckdatum: 2016-03-18
Nyckelord Nyanlända elever
Ladda ned: SKOLFS 2016:10 GrundförfattningPDF