Grundförfattning SKOLFS 2016:17

Skolverkets föreskrifter om prövning i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 26 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2016-05-04
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-05-16
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola
Ladda ned: SKOLFS 2016:17 GrundförfattningPDF