Grundförfattning SKOLFS 2016:31

Skolverkets föreskrifter om kompletterande behörighetskrav till vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 1 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Beslutsdatum: 2016-05-18
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-05-27
Nyckelord Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år (TE4)
Ladda ned: SKOLFS 2016:31 GrundförfattningPDF