Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2016:77

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2017

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2016-12-08
Ikraftträdandedatum: 2017-01-01
Tryckdatum: 2016-12-27
Nyckelord Bidrag, Utlandssvenskars och utlandsanställdas barn
Ladda ned: SKOLFS 2016:77 GrundförfattningPDF