Grundförfattning SKOLFS 2016:80

Skolverkets föreskrifter om planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 14 § förordningen (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet
Beslutsdatum: 2016-12-14
Ikraftträdandedatum: 2017-02-01
Tryckdatum: 2016-12-27
Nyckelord Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Planerade studievägar
Ladda ned: SKOLFS 2016:80 GrundförfattningPDF