Grundförfattning SKOLFS 2017:102

Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 27 a § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Beslutsdatum: 2017-11-29
Ikraftträdandedatum: 2018-01-01
Tryckdatum: 2017-12-14
Nyckelord Gymnasiesärskola, Lärarbehörighet
Historik: 2017:102 Senaste lydelse
  2018:49 Ändringsförfattning
  2020:175 Ändringsförfattning
  2023:99 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2017:102 GrundförfattningPDF