Grundförfattning SKOLFS 2017:21

Skolverkets föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 11 § förordningen (2017:175) om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan
Beslutsdatum: 2017-04-19
Ikraftträdandedatum: 2017-05-01
Tryckdatum: 2017-04-28
Nyckelord Ansökan, Betyg, Försöksverksamhet, Grundskola, Grundsärskola, Sameskola
Ladda ned: SKOLFS 2017:21 GrundförfattningPDF