Grundförfattning SKOLFS 2017:24

Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:64) om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) avseende den nya gymnasieskolan Gy 2011 höstterminen 2011 m.m.

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2017-04-19
Ikraftträdandedatum: 2017-04-30
Tryckdatum: 2017-04-28
Nyckelord Bidrag, Fristående skola, Gymnasieskola, Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2017:24 GrundförfattningPDF