Grundförfattning SKOLFS 2017:91

Skolverkets föreskrifter om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 12 § andra stycket förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2017-10-31
Ikraftträdandedatum: 2018-01-01
Tryckdatum: 2017-11-21
Nyckelord Kursplaner, Svenskundervisning för invandrare, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2017:91 GrundförfattningPDF