Grundförfattning SKOLFS 2018:166

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:100) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet personbilsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kursplaner
Ladda ned: SKOLFS 2018:166 GrundförfattningPDF