Grundförfattning SKOLFS 2018:219

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:9) om nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2004/2005;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Prov, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2018:219 GrundförfattningPDF