Grundförfattning SKOLFS 2018:256

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 25 § 3 förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser
Beslutsdatum: 2018-11-30
Ikraftträdandedatum: 2019-01-15
Tryckdatum: 2018-12-12
Nyckelord Fortbildning, Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2018:256 GrundförfattningPDF