Grundförfattning SKOLFS 2018:257

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunalvuxenutbildning i svenska för invandrare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 22 § 2 förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
Beslutsdatum: 2018-11-30
Ikraftträdandedatum: 2019-01-15
Tryckdatum: 2018-12-12
Nyckelord Fortbildning, Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2018:257 GrundförfattningPDF