Grundförfattning SKOLFS 2018:56

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2003:21) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem för bidragsåren 2002/2003–2003/2004

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-23
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2018:56 GrundförfattningPDF