Grundförfattning SKOLFS 2018:60

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:26) om obligatoriska ämnesprov i årskurs 9 i grundskolan läsåret 2005/2006

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-23
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Grundskola, Ämnesprov
Ladda ned: SKOLFS 2018:60 GrundförfattningPDF