Grundförfattning SKOLFS 2018:64

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:58) om kompetensprofiler för utnämning till lektor

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-23
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Behörighet, Lektor
Ladda ned: SKOLFS 2018:64 GrundförfattningPDF