Grundförfattning SKOLFS 2018:76

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:10) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet estetisk verksamhet i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kursplaner, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2018:76 GrundförfattningPDF