Grundförfattning SKOLFS 2019:32

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2020

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2019-11-14
Ikraftträdandedatum: 2020-01-01
Tryckdatum: 2019-11-28
Nyckelord Bidrag, Utlandssvenskars och utlandsanställdas barn
Ladda ned: SKOLFS 2019:32 GrundförfattningPDF