Grundförfattning SKOLFS 2019:40

Skolverkets föreskrifter om nationella prov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå andra kalenderhalvåret 2020 och första kalenderhalvåret 2021

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 c § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2019-11-27
Ikraftträdandedatum: 2020-01-01
Tryckdatum: 2019-12-11
Nyckelord Nationella prov
Historik: 2019:40 Senaste lydelse
  2020:52 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2019:40 GrundförfattningPDF