Grundförfattning SKOLFS 2019:6

Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogram avseende 2019

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2019-01-29
Ikraftträdandedatum: 2019-02-15
Tryckdatum: 2019-02-12
Nyckelord Ersättning, Introduktionsprogram
Ladda ned: SKOLFS 2019:6 GrundförfattningPDF