Senaste lydelse SKOLFS 1994:48

Skolverkets föreskrifter om nationella kurser i gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 7 § andra stycket förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan och 1 kap. 4 § andra stycket förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Beslutsdatum: 1994-11-14
Ikraftträdandedatum: 1995-01-06
Tryckdatum: 1994-12-22
Nyckelord Särskola, Vuxenutbildning
Historik: 1994:48 Grundförfattning
  1995:14 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1994:48 Senaste lydelsePDF