Senaste lydelse SKOLFS 2010:132

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hållbart samhälle i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-11-03
Ikraftträdandedatum: 2010-11-25
Tryckdatum: 2010-11-11
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2010:132 Grundförfattning
  2011:97 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:132 Senaste lydelsePDF