Senaste lydelse SKOLFS 2010:184

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet djur i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-08
Ikraftträdandedatum: 2010-12-28
Tryckdatum: 2010-12-14
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:184 Grundförfattning
  2011:103 Ändringsförfattning
  2016:21 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:184 Senaste lydelsePDF