Senaste lydelse SKOLFS 2010:213

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet industriteknisk fördjupning i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-08
Ikraftträdandedatum: 2010-12-29
Tryckdatum: 2010-12-15
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:213 Grundförfattning
  2012:46 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:213 Senaste lydelsePDF