Senaste lydelse SKOLFS 2010:231

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bygg och anläggning i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-17
Ikraftträdandedatum: 2011-01-06
Tryckdatum: 2010-12-23
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:231 Grundförfattning
  2013:43 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:231 Senaste lydelsePDF