Senaste lydelse SKOLFS 2010:32

Skolverkets föreskrifter om ansökan om riksidrottsgymnasium

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 23 § gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-05-21
Ikraftträdandedatum: 2010-06-24
Tryckdatum: 2010-06-10
Nyckelord Ansökan, Idrottsutbildning, Riksrekryterande utbildningar
Historik: 2010:32 Grundförfattning
  2011:194 Ändringsförfattning
  2019:21 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:32 Senaste lydelsePDF