Senaste lydelse SKOLFS 2010:44

Skolverkets föreskrifter om kurser för hotell- och turismprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 17 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-22
Ikraftträdandedatum: 2010-11-11
Tryckdatum: 2010-10-28
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:44 Grundförfattning
  2010:44 Senaste lydelse
  2012:75 Ändringsförfattning
  2014:28 Ändringsförfattning
  2015:6 Ändringsförfattning
  2017:62 Ändringsförfattning
  2020:40 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:44 Senaste lydelsePDF