Senaste lydelse SKOLFS 2010:55

Skolverkets föreskrifter om kurser för teknikprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 17 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-22
Ikraftträdandedatum: 2010-11-11
Tryckdatum: 2010-10-28
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Kurs
Historik: 2010:55 Grundförfattning
  2011:81 Ändringsförfattning
  2012:84 Ändringsförfattning
  2014:35 Ändringsförfattning
  2014:95 Ändringsförfattning
  2015:19 Ändringsförfattning
  2017:73 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:55 Senaste lydelsePDF