Senaste lydelse SKOLFS 2010:57

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet affärskommunikation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-22
Ikraftträdandedatum: 2010-11-11
Tryckdatum: 2010-10-28
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:57 Grundförfattning
  2011:82 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:57 Senaste lydelsePDF